Storsæk Antistatisk Type-D

 

Accons Type D Big bags er speciel tilpasset håndtering af produkter der kan forårsage elektrostatisk ladning, og i omgivelser med tilstedeværelse af potentiel antændelig og eksplosive gasser, damp og støvpartikler. Opbygning af statiske elektrecitet i Big bagene forhindres ved at de statiske ladninger spredes til luften (corona effeck) før der nås et kritisk niveau, der kan antænding i eksplosive omgivelser opstå. 

Type – D Big bags er produceret i specielt anti-statisk væv, med permanent afledende tråde. Dette indebærer at Big bagen ikke behøver at være jordet under påfyldning og tømming. For at bevare en sikker håndtering af Type-D Big bags er det nødvendigt at alle ledende genstande og operatører er jordet under fyldning og tømming.

I tabellen under beskrives i hvilke omgivelser Type – d Big bags kan anvendes.

Bulk produkt Ikke eksplosiv atmosfære Eksplosiv atmosfære Lettandtennelige gasser eller damplignende
MIE > 1000 mJ A, B, C, D B, C, D C, D
1000 mJ > MIE > 3 mJ B, C, D B, C, D C, D
MIE < 3 mJ C, D C, D C, D
Vis mere information om produktet