green globe

BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

Bæredygtighedserklæringen afspejler vores engagement i bæredygtige praksisser og vores forpligtelse til at tage ansvar for miljøet, samfundet og økonomien. Gennem denne erklæring annoncerer vi vores intention om at drive virksomheden på en måde, der minimerer den negative påvirkning på miljøet, fremmer social retfærdighed og skaber langsigtet økonomisk bæredygtighed. Erklæringen fungerer som en vejledning for handlinger, strategier og beslutninger med henblik på at opnå disse mål. Accon anerkender betydningen af bæredygtig udvikling i dagens verden og er fast besluttet på at spille en aktiv rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid.

 • Vi giver vores kunder målrettede og bæredygtige emballageløsninger der minimerer emballagematerialers miljøpåvirkning og spild.
 • Vi har forpligtet os til samarbejde med vores interessenter for at hjælpe med at udvikle alle områder af vores drift.
 • Vi kræver, at vores forretningspartnere overholder de samme høje etiske standarder, som vi har sat for os selv.
 • Vi optræder som ansvarlige virksomhedsejere. Vores handlinger er ansvarlige for alle vores interessenter, uanset om de er interne eller eksterne.
 • Vi arbejder aktivt på at sikre en mere bæredygtig ressourceanvendelse og mere miljøvenlige forsyningskæder. 
 • Vi bidrager til en cirkulær økonomi. Gennem Accon Greentech skaber vi et "cirkulært kredsløb" for vores produkter.
 • Vi fremmer genbrugsvenlige løsninger gennem Accons "Ready-For-Recycling"-system (RFR).
 • Vi overholder alle gældende love og regler, virksomhedsprincipper og frivillige programmer. Som koncern følger Accon op på, at dens enheder og forretningspartnere overholder gældende love og regler og har en procedure i tilfælde af, at der konstateres manglende overholdelse.
 • Vi bruger de bedste mulige miljørigtige materialer og stoffer.
 • I vores fødevaregodkendte produkter, bruger vi samtidig også de materialer, der er godkendt til brug i fødevareindustrien.

 

UN global compact goals

 

UN Global Compact

Accon har forpligtet sig til at overholde principperne i UN Global Compact, som omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruptionsbekæmpelse og miljøbeskyttelse. Her er en oversigt over, hvordan Accon overholder disse principper:

Menneskerettigheder:

 • Accon respekterer og støtter Verdenserklæringen om menneskerettigheder, der sikrer, at alle personer, der er tilknyttet virksomheden, behandles med værdighed, retfærdighed og respekt. Vi har implementeret politikker og praksisser for at forhindre diskrimination, tvangsarbejde, børnearbejde og andre menneskerettighedskrænkelser i vores virksomhed og forsyningskæde.

Arbejdstagerrettigheder:

 • Accon giver sine medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der overholder relevante arbejdsmarkedslove og -regler. Vi støtter foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling og giver medarbejderne mulighed for at give udtryk for deres bekymringer og at forhandle rimelige arbejdsvilkår. Vi fremmer mangfoldighed, lige muligheder og ikke-diskrimination i vores arbejdsstyrke.

Korruptionsbekæmpelse:

 • Accon har en nultolerancepolitik over for korruption i alle former, herunder bestikkelse, afpresning og underslæb.Vi har implementeret robuste interne kontrolsystemer og regelmæssige audit for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i hele vores virksomhed.

Miljøbeskyttelse:

 • Accon anerkender vigtigheden af miljømæssig bæredygtighed, og vi træffer foranstaltninger for at minimere vores miljøpåvirkning. Vi overholder gældende miljølove og -bestemmelser og stræber efter at reducere vores CO2-fodaftryk og fremme ressourceeffektivitet. Vi går aktivt efter innovative løsninger, der minimerer affaldsgenerering, sparer energi og fremmer brugen af vedvarende ressourcer.

Vi støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og vi er medlemmer af EcoVadis og Sedex.