ACCON A/S – FORTROLIGHEDSERKLÆRING

1. Introduktion

Vores mål er at bevare din tillid til os ved at håndtere dine personlige oplysninger med respekt. Vi ønsker at fremstå transperente omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. I denne fortrolighedserklæring informerer vi om, hvilken slags personlige oplysninger vi indsamler og håndterer.
EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR)indeholder bestemmelser og krav til behandling af personligt identificerbare oplysninger. I forretningsprocesser, hvori der håndteres personlige oplysninger, skal databeskyttelse være indbygget som standard. Det er ikke tilladt at behandle personlige oplysninger, medmindre det sker på et lovligt grundlag, som er fastlagt i forordningen, eller hvis databehandleren har modtaget samtykke fra oplysningernes ejer. Personlige oplysninger kan for eksempel være navn, telefonnummer og e-mailadresse. 

2 Databehandler og databeskyttelsesrådgiver

Accon A/S Denmark fungerer som databehandler. Kontaktoplysningerne følger nedenfor:

Accon A/S

Baldersbuen 8, DK-2640 Hedehusene
Tlf.: +45 49 70 00 11
E-mail: info@accon.dk 

Accon har en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at overvåge, at alle personlige oplysninger håndteres i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre gældende love og regler.

3 Hvilke personlige oplysninger har vi?

Når din virksomhed afgiver en ordre til os, eller hvis vi bestiller produkter eller ydelser fra dig (leverandør), vil vi gemme følgende personlige oplysninger i vores driftssystem:

  •  navn
  •  telefonnummer
  •  e-mailadresse

Derudover gemmer vi selvfølgelig oplysninger om din virksomhed og de pågældende ordrer. Vi gemmer også dine e-mails og anden relevante kommunikation med henblik på at kunne behandle din ordre, dit tilbud eller lignende på en hensigtsmæssig måde.

4 Webstatistk og cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at analysere brugeradfærd og evaluere vores hjemmesides effektivitet. Ved at bruge cookies vil vi være i stand til at tilbyde dig en bedre brugeroplevelse og forbedre vores websted og andre tjenester. For at analysere brugen af ​​vores hjemmeside indsamler vi uidentificerbare oplysninger. Formålet med dette er at udarbejde statistikker, som vi bruger til at forberede og udvikle informationen på vores hjemmeside. Vi bruger Google Analytics, som er en Google-tjeneste. Oplysningerne behandles i deidentificeret og i samlet form. Med uidentificeret menes, at vi ikke kan spore de oplysninger, vi indsamler, tilbage til den enkelte bruger. Vi samler hele IP-adressen, men IP-adressen identificeres, så kun de første tre grupper i adressen bruges til at generere statistik. Det vil sige, hvis IP-adressen består af numrene 195.159.103.82, kun 195.159.103.xx. Derudover behandles IP-adresserne på det samlede niveau, det vil sige, at all data flettes til en gruppe og behandles ikke individuelt.

5 Hvordan bruger vi dine oplysninger og hvorfor?

Kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, der er nævnt ovenfor, indsamles primært, fordi vi har behov for at administrere vores kunde-/leverandørforhold og levere/bestille ydelser eller produkter. Oplysningerne bruges til at gå videre med ordrer, fakturaer, leveringer osv. og også til at kontakte repræsentanter for kunder/leverandører. Desuden er vi med de indsamlede oplysninger i stand til at analysere, ændre og forbedre vores produktsortiment, og hvordan vi arbejder.

6 Hvor længe gemmes oplysningerne?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger i den periode, der er nødvendig for de ovennævnte formål, eller så længe som love og regler (f.eks. for produktsikkerhed, skat og bogføring) påkræver det. Og du kan være sikker på, at når oplysninger bliver slettet, sker det på en sikker og forsvarlig måde.

7 Hvem deler vi vores oplysninger med?

Når vi deler/videresender personlige oplysninger, overholder vi love og regler. I den slags tilfælde kan vi dele personlige oplysninger med for eksempel myndighederne. Desuden kan vi sende personlige kontaktoplysninger til logistikvirksomheder med henblik på at sikre sikker levering til tiden, men vi kræver også af vores logistikpartnere, at de overholder databeskyttelsesforordningen. Vi deler ikke personlige oplysninger med markedsføringsselskaber.

8 Informationssikkerhed

Vi arbejder systematisk for bedre informationssikkerhed. For at beskytte de indsamlede personlige oplysninger bruger vi tekniske midler, men vi oplærer også vores medarbejdere, så de er klar over alle gældende love og regler om håndtering af oplysninger.

9 Ændringer i oplysninger

Det er meget vigtigt, at dine kontaktoplysninger i vores system er korrekte og up-to-date. Venligst kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, eller hvis du ønsker at tage et nærmere kig på de oplysninger, vi har om dig. Hvis du i så fald ser, at oplysningerne ikke er korrekte, hvis dine kontaktoplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere er vores kontaktperson i din virksomhed, bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, så vi kan opdatere dine oplysninger. Du har også ret til at kontrollere og rette dine personlige oplysninger, som indsamles og opbevares af os.

10 Hvad gør vi i tilfælde af brud på persondatasikkerheden?

Accon A/S Denmark vil uden forsinkelse informere dig, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, og med "brud" mener vi hændelser såsom hacking eller ulovlig sletning, redigering eller videresendelse af personlige oplysninger, uanset om det er tilsigtet eller utilsigtet, eller hvis nogen på ulovlig vis får adgang til personlige oplysninger. 
I den meddelelse, vi sender, vil vi mindst kommunikere følgende: Hvad der er sket, hvis personlige oplysninger der er berørt af bruddet på persondatasikkerheden, og hvilken type af personlige oplysninger der er blevet påvirket. 
Accon A/S Denmark er bekendt med sit ansvar om straks at undersøge årsagen til hændelserne og deres virkning. Selskabet vil også træffe alle nødvendige foranstaltninger for at standse bruddet på persondatasikkerheden, begrænse konsekvenserne deraf og sikre, at lignende hændelser ikke finder sted igen. 

11 Ændringer i fortrolighedserklæringen

Vi udvikler løbende vores måder at arbejde på. Det er muligt, at vi foretager ændringer i denne fortrolighedserklæring uden forudgående varsel. Men hvis vi foretager større ændringer, kommunikerer vi det til de pågældende interessenter mindst 30 dage før.