Big Bags til farligt gods (UN)

Verden over reguleres transport af farlig gods efter rammer udarbejdet af UNs “Subcommittee of Expert on the Transport of Dangerous Goods”. UNs farligt gods direktiver er udarbejdet for at minimere risikoen ved transport af produkter og materialer som potentielt kan udløse skade på mennesker og miljø.

Accons Big Bags til håndtering af farlig gods (UN-sække) er specielt konstrueret og testet efter internationale standarder, for at imødekomme disse krav og sikre en forsvarlig håndtering og transport for omgivelsene og miljøet.

Kontakt en af vores erfarne konsulenter, så finder vi sammen den bedste løsningen til din virksomhed.