Storsække

Vi anbefaler, at man grundigt læser FIBCA's anbefalinger om sikker håndtering af FIBCs, læs det her.