Dolav 1000 ACE UN

Denne beholder er typetestet som både IBC, Storemballage og Emballage til emballagegruppe II med en supplerende faldtest i henhold til særbestemmelse 650.

Disse modeller er meget velegnede til indsamling og transport af f.eks. maling eller farverelateret materiale (UN 1263 og UN 3175), aerosoler (UN 1950), airbags (UN 3268), miljøfarlige stoffer (UN 3077) samt f.eks. UN3260, UN3262, UN 2588, UN 2588 og UN3432.

For UN-certificerede modeller gælder specifikke vægtbelastninger m.m. UN-certificeringen gælder med låg og lås eller med certificerede spændebånd. Hvad angår UN-certificerede beholdere, kan der også være andre særlige krav.

Det er brugerens ansvar at opfylde disse. Se altid de seneste ADR-regler. Eksempler på dette kan være særlig mærkning, absorberingsdug, skillevægge til fiksering af f.eks. visse airbags osv.

 

Plastkar Dolav fås i flere forskellige farver. 

Färgkarta jungfruligt material 450px

 

 

 

 

Du er velkommen til at ringe til os for mere information.

application/pdf Dolav/Swedebox (1,01 MB)