UN-certificerede beholdere for farligt gods

UN-certificerede beholdere for farligt gods.

Der er udviklet lovbestemmelser vedrørende opbevaring og transport af farligt gods, og målet er at hjælpe med at undgå ulykker og beskytte mennesker, materialer og miljø. Accon tilbyder certificerede løsninger til farligt gods. For UN-certificerede modeller gælder specifikke krav som vægtbelastninger med mere. UN-certificeringen gælder med låg, lås eller med certificerede klemmer. Det er brugerens ansvar at altid  se de seneste ADR-regler.