IBC Container 800 Liter UN

Der er lov bestemmelser i forbindelse med transport af farligt gods, som skal hjælpe med, at undgå ulykker, og beskytte mennesker, materialer og miljø. Accons UN IBC Container til farligt gods, er fremstillet til, at opfylde de højeste krav, og er godkendt til transport af farligt gods. Sikkerheden kontrolleres regelmæssigt af internt Kvalitetssikring system ( QSP ) og overvåges af BAM  

Følgende test ( kort sammenfattet ) skal gøres af containeren før den kan godkendes: 

  • Løfteprøve: En fyldt IBC Container - med yderligere belastning -  løftes og sænkes flere gange til forskellige palle enheder.
  • Stabeltryk test : En fyldt IBC Container er udsat for testbelastning i 24 timer.
  • Lækage test : et overtryk på mindst 20 kPa påføres i mindst 10 minutter.
  • Hydraulisk tryk test: En fyldt IBC Container er udsat for et overtryk på 100 kPa i mindst 10 minutter.
  • Drop test: En fyldt IBC nedkøles til -18 ° C  og falder fra en højde på op til 1,9 meter.
  • Vibrations test : En fyldt IBC Container er udsat for vibrationer med en amplitude på 25,4 mm i en time.
  • Kemisk modstands test: IBC beholder der er fyldt med stoffer som har svækkede, stressede, eller molekylenedbrydende egenskaber og derefter udsættes containeren for tidligere nævnte tests.