Inner-liner Antistatisk Type-C

 

Accons Type C Antistatisk benyttes til materialer der kan forårsage statisk elektricitet under fyldning og håndtering, som kan medføre risiko for eksplosioner og brand ved antænding.

Antistatisk inner liner er ud over, at være et krav ved håndtering af eksplosive og antændelige materialer i henhold til IEC standard 61340-4-4, er elimineringen af statisk ladning også en effektiv modvirkning mod forurening af støv og andre partikler under håndtering.

Type C kræver at Big bagene altid skal jordes under både fyldning og tømning. 

Vis mere information om produktet