Storsæk Antistatisk Type-C

 

Accons Type-C Big bags leveres med statisk ledende (conductive) væv, med integreret sammenkoblet net af ledende tråde. De ledende tråde er sammenkoblet til forskellige jordingspunkter på Big bagen, der leder statisk elektrisitet væk fra Big bagen og det fyldte materiale. Type-C kræver at Big bagen allid er jordet under påfyldning og tømming.
Ved korrekt jording kan Type-C Big bags anvendes til visse antændlige materialer og i omgivelser hvor brændbare gasser er tilstede
I tabellen under læs mere beskrives i hvilke omgivelser Type – C Big bags kan anvendes.

Fortsæt med at læse

C = Ledende Accon Type C Big bag. Elektrisk modstand til jord fra angivet punkt på sækken som er mindre end 108 Ohm. Elektrisk modstand til jord fra angivet punkt på Big bagen der er mindre end 108 Ohm.
O = Ydterligere tiltag.

Bulk Produkt Ikke eksplosiv atmosfære Eksplosiv atmosfære Lettantennelige gasser eller dampliknende
Ikke eksplosivt pulver eller stoff - - C
MIE > 3 mJ - - C
1 mJ < MIE < 3 mJ C C C
MIE < 1 mJ C+O C+O C+O
MIE > 3 mJ, SR < 10-11 07m C eller D C eller D C eller D
Vis mere information om produktet